Logo konvib-312

chris dauw 2017 1

2016 was een jaar met aankomende problemen. Allemaal problemen die te maken hebben met de gezondheid van de bijen. Niet toevallig natuurlijk. Dat ondervinden we allemaal met scha en schande.
Al vroeg in het afgelopen jaar kwam het ontwerp Koninklijk Besluit op de bedrijfsbegeleiding eraan. Gestart vanuit een nobel doel, namelijk de geordende bestrijding van de varroa, kwamen we van werkvergadering naar werkvergadering terecht in zoveel nieuwe administratieve verplichtingen, extra kosten en de grijpgrage armen van sommige dierenartsen. Er moest gezwoegd worden om er tenslotte nog iets enigszins aanvaardbaar van te maken.
Dan verscheen het hoofdstuk Europese en Vlaamse subsidies op het voorplan. Waar gaat dat geld naartoe? Welke rol speelt de imkerij in de besteding van die gelden? Hoe nuttig is dat allemaal voor de kleine imker op het terrein? Met ook hier een nieuwe scheut administratieve verplichtingen? Want de Eurocraten willen dat er minutieus geteld wordt.
En uit het niets was er plots de kwestie van wat we maar zullen noemen, de hagelschotwas, inmiddels in brede kring bekend. Een ernstige zaak die ernstig moet benaderd worden. Maar waar enkele meester-tovenaars vanop de zijlijn hun waarheid spuien en willen opdringen. De KonVIB is daarmee ten zeerste begaan.
Deze en andere gezondheidsaspecten, ja er zijn ook de kleine kastkever en de Aziatische hoornaar, komen in 2017 recht op ons af. Ze moeten zorgvuldig aangepakt worden.
Zijn wij als organisatie voldoende gewapend om dit alles inderdaad echt en doeltreffend aan te pakken? Om deze vraag te beantwoorden werd een denkgroep opgericht die al heel wat ideeën op een rij heeft gezet. Nu nog structureren ...
Onze organisatie telt vele bekwame en gedreven leden. Ze menen het goed met de KonVIB. We hebben ze nodig om de bestuursrangen te verjongen en meer dan ooit te dynamiseren. De bestuursmensen van vandaag verwelkomen graag de bestuursmensen van morgen. De voorzitter staat vooraan in de rij om het goede voorbeeld te geven.
2017 wordt het jaar van de uitdagingen én van de vernieuwing en de verjonging.

Chris Dauw, al vele jaren voorzitter