Logo konvib-312

hagelschotOp dit ogenblik is het imkersseizoen voorbij en wachten we bang af wat de heropstart van het imkersseizoen zal met zich mee brengen bij de kasten waar men problemen met het broed vaststelde (het zogenoemde hagelschotpatroon).


Ondertussen zijn de berichten naar ons meldpunt voor kunstraat problemen stilgevallen wat natuurlijk te verklaren is doordat de imkersactiviteiten stilliggen.

De F.O.D. Gezondheid laat niets onverlet om de oorzaak te vinden en heeft ons verzekerd dat zij de onderzoeken verderzetten. Onze Nederlandse collega's zijn van dezelfde mening dat onze overheidsdienst de zaak heel grondig aanvat.
Tevens moeten wij de F.O.D. danken voor de open communicatie met verschillende berichten en een informatievergadering.

We kunnen stellen dat er een ernstig probleem is met ingevoerde was in heel Europa en dat de verplichte kwaliteitstesten gebaseerd op smeltpunt niet afdoende zijn om de fabrikant zekerheid te geven over de kwaliteit van zijn basisgrondstof.
Maar of dat, ingevoerde, vervalste "bijenwas" de hoofdoorzaak is of een probleem met de fabricatie (een zeepproduct data gebruikt werd) ? Daarover tast men nog in het duister en is men nog volop aan het onderzoeken waarbij een lange lijst van mogelijke oorzaken punt voor punt wordt onderzocht.

Het voorlopig advies van de Fod Gezondheid is om de verdachte loten niet verder te gebruiken en deze loten bij te houden tot nader bericht.
Op onze vraag of een terugroepactie niet aan te bevelen was kregen wij van de FOD gezondheid volgend antwoord :
"Vanuit de FOD Volksgezondheid zullen we, rekening houdend met de huidige stand van zaken van het onderzoek, geen algemene terugroepactie organiseren noch de producent verplichten dit te doen. Als voorzorgsmaatregel hebben we reeds eerder opgeroepen om eventuele stocks aan wasraten bij de imkers voorlopig niet meer te gebruiken".
Imkers stellen duidelijk de vraag of er juridische stappen kunnen ondernomen worden om de geleden schade te vergoeden. Hierover wordt er juridisch advies ingewonnen.
Zonder ons uit te spreken over dit specifiek dossier geldt algemeen genomen dat om geleden schade te laten vergoeden er een oorzakelijk verband moet aangetoond worden tussen oorzaak en schade. Hier wringt juist het schoentje, aangezien de oorzaak nog niet onomstotelijk is bewezen ... Dit zou weleens op een procedure slag kunnen uitdraaien en lost voorlopig het probleem niet op hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden.
Misschien moeten we ons de vraag stellen of niet iedere imkersbond zelf een eigen wascircuit zou opzetten voor zijn leden met de zegelwas zodat een gesloten circuit ontstaat waarbij dergelijke rampen nooit meer zulk een omvang kunnen krijgen ?
Deze piste zal in de loop van volgend jaar verder uitgewerkt worden met adviezen en tips want hier schuilen ook valkuilen wanneer men oude bijenwas zou gaan gebruiken in dit circuit (denk maar aan residuen van bestrijdingsmiddelen of van de wasraten die bovenstaande problemen geven ...)
Het dossier wordt verder actief opgevolgd en wij raden u aan om de website van de KonVIB geregeld te raadplegen. Bij dringende mededelingen zullen wij een email sturen naar alle aangesloten imkers (waarvan wij over het email beschikken).
Namens de raad van bestuur van de KonVIB
Hendrik Trappeniers