Logo konvib-312

Redactioneel April 2017

Eigenlijk zou ik dit ‘redactioneel’ niet mogen schrijven, ik heb niets te vertellen. Maar ik wil jullie niet teleurstellen, ik mag deze column niet leeg laten. Ik ben dat aan jullie verplicht en ook een beetje aan mezelf. Waarom, weet ik ook niet, maar tradities en sommige dingen zijn nu eenmaal wat ze zijn.
Bovendien, ik moet het in alle deemoed toegeven: ik word oud, een versleten zeur, die steeds maar hetzelfde herhaalt en blijft janken over de goede oude tijd, toen we nog nooit gehoord hadden over de varroa destructor, de verdwijnziekte en de bijenvreemde bemoeienissen van bijenloze bureaucraten. Ja, toen waren we nog naïef en geloofden we in de wondere kracht van honing en aten we soeplepels koninginnenbrij, in de hoop eeuwig jong en onoverwinnelijk te blijven.
Nou ja, dat is niet gelukt. Hoe zou dat komen? Een mens wordt er weemoedig van, en ook een beetje wrevelig op alles en iedereen. Verontwaardigd over de sjoemelhoning die in de winkelrekken staat. Verbolgen over de sjoemelwas die ze ons in de handen proppen. En van waar komt al dat gesjoemel? Niemand die het weet, niemand die het kan vermoeden. Misschien komt het van de heilige Ambrosius die in een kwade bui uit de hemel nedergedaald is en vertoornd tegen de andere heiligen gezegd heeft: ‘Ik zal die bieboerkes eens een lesje leren. Ze hebben het allemaal verprutst, koninginnen verkracht en gemanipuleerd, de authentieke natuurlijke rassen uitgeroeid en nieuwe gedrochten geschapen die zwanger zijn van varroa’s en andere ontuchtige virussen.’
Allemaal larie en apekool, zul je zeggen. Wie kraamt er nu zo’n onzin uit? Dat raakt kant noch wal. En ik moet jullie gelijk geven. Het is allemaal uit de lucht gegrepen. Alleen maar wat nonsens om mijn kolommetje te vullen. Toch wens ik jullie een zalige aprilmaand. En steek maar de handen uit de mouwen, want in april barst het echte bijenleven los. Dan is het alle hens aan dek. En maak je geen illusies: Ambrosius zal geen handje komen toesteken. Die zwijgt in alle talen.

Dirk Desmadryl