Logo konvib-312

Redactioneel januari-februari 2017

In Amerika hebben ze robotten in elkaar geknutseld die het werk van de bijen overnemen om de bloemen te bestuiven.
Heerlijke vooruitzichten. Gedaan met al dat bijengeklungel, ze hebben ons niet meer nodig. We moeten niets meer doen: geen voorjaarsonderzoek, geen was insmelten, geen honingzolders plaatsen. Niet sleuren aan kasten van het ene drachtveld naar het andere. Geen kapruin aantrekken, geen steken ondergaan, geen zwermen vangen, geen koninginnen telen. Geen beroker vervloeken omdat die steeds maar uitdooft. Geen boze blikken van buurvrouwtje omdat haar versgewassen linnen kwistig bestrooid is met allerlei bijenviezigheden.
Geen ziekten, geen varroa, geen vuilbroed, geen wasmotten, geen kastkevers, geen hoornaars, geen exotische plaaggeesten.
Geen discussies meer over carnica’s, buckfasten , zwarte bijen, kruisingen en inteelt. Geen bezwerende uiteenzettingen over bedrijfsmethodes, kasten, bodems, voederbakjes, moerroosters en de hele santenboetiek.
Geen papierwinkel meer, geen Koninklijke Besluiten en verordeningen meer. Geen nodeloze onderzoekingen, geen geparachuteerde dierenartsen en bureaucratische controles meer.
En last but not least: geen imkerfederaties meer. Bijgevolg ook geen eindeloze vergaderingen meer en geen dissidenten die steeds maar opnieuw dwarsliggen om hun eigen geniaal gelijk te verkondigen. Iedereen is blij en tevreden.
We dwalen af,misschien is onze euforie te groot. Maar we kunnen er niet aan ontsnappen, de wetenschap gaat vooruit: robotten zullen voortaan met veel precisie de bloemetjes bestuiven, zelfs als het regent en de wind in het verkeerde gat zit.
Natuurlijk komt dan de vraag: waar halen we voortaan de honing? Vrees niet, wetenschappers kunnen alles, ze hebben labo’s en scheikundige formules om zelf ‘honing van eigen regio’ te fabriceren. En naar het schijnt smaakt die heerlijk lekker en is hij vrij van alle residuen.
Einstein had het dus bij het verkeerde eind wanneer hij beweerde dat wij allen zouden tenietgaan als er geen bijen meer zouden zijn. Je ziet nog maar eens: de mens is heel kortzichtig, ook genieën kunnen zich vergissen.

Dirk Desmadryl