Logo konvib-312

Redactioneel maart 2017

n dit nummer vind je het varroabestrijdingsadvies 2017 van het FAVV. Niet veel nieuws onder de zon. Oude wijn in nieuwe zakken? Alhoewel, die zakken lijken ook niet meer zo nieuw.
Net zoals vorige jaren wordt nog maar eens het evangelie van de gelijke aanpak verkondigd: alle imkers moeten hun kolonies op hetzelfde moment behandelen. Realistisch? Mooie wensdromen waarvan iedereen weet dat ze nooit vervuld zullen worden. Bovendien wordt door een test in Duitsland het nut hiervan in twijfel getrokken (zie maandblad november 2016, pag. 10).
Verder wordt voor de zoveelste keer het heuglijk nieuws aangekondigd dat er momenteel drie geneesmiddelen vergund zijn op basis van thymol: Thymovar, Api Life Var en Apiguard. Nou ja, daarvoor springen we voor de zoveelste keer een gat in de lucht. Maar bij de landing van onze salto gaan we plat op onze neus. Want, wat staat er verder: ‘Aangezien de laatste jaren steeds meer resistentie wordt waargenomen tegenover de geneesmiddelen op basis van thymol, wordt afgeraden om deze nog te gebruiken.’
Dat is even het voorhoofd fronsen. Daar gaat de geloofwaardigheid en het elan van het hele advies. Een bijster goede reclame lijkt ons dat niet: producten aanbieden met de melding erbij dat ze voor niets deugen. Je zou voor minder naar een andere winkel stappen. Of worden imkers beschouwd als onnozele kinderen die je wat speelgoed voor de neus zet en hen dan aanmaant om het niet te gebruiken?
De imkers morren. Alleen producten die niet helpen mogen vrij gebruikt worden en voor alle andere middelen hebben we een briefje van een of andere welwillende dierenarts nodig. De gewone imker snapt er niets van en voelt zich betutteld.
We dwalen rond in een labyrint van regeltjes en vermaningen. Er lijkt maar geen einde aan te komen. Er beweegt niets. We hebben al meerdere keren de stroefheid en de traagheid bij het vergunnen van geneesmiddelen voor bijen aangeklaagd. In andere landen kan dat veel vlotter. We blijven het maar herhalen, maar we staan te roepen in niemandsland. En dan maar verontwaardigd vaststellen dat de imkers niet van goede wil zijn.

Dirk Desmadryl